[ Updated: SEP-2010 ]LoginLettersGuestbookAbout UsContact Us
News

MARIO FETALINO WRITES 30

 

 

Mario Fetalino y Perez, former instructor of Banton High School passed away on May 3, 2009 at the age of 81. He taught English and Literature in the school.

 

 

Fetalino hailed from Libtong but moved to Odiongan where he had a family. He was former principal of the High School Department of Romblon College and Chief of Land Management Division, DENR.

 

 

Fetalino is a prolific writer in Asi. He used several pen names:  Kayuskos, Haleko, Unkol May and Manong May. One of his poems Odiongan is included in Mutda, an anthology of Asi poems. His son, Dennis Fetalino who is Associate Editor of People's Journal and former Director of the National Press Club, shared in his column PedXing chosen stanzas of another poem (Palibot-libot), as follows:

 

 

MARUYOM pa gani reli sa at' banwa

Ay maramong tawo'y sa mga karsada

Sinra ay mabakay et karneng yab-as pa

Ag kensing pandesal pamahaw sa aga.

 

RELI ra'y ugaling permi nak masadya

Imaw et rayana't otan ag panotsa

Mga koyong tiaker siangkit sa abaga

Imaw et yagaan't malasang yaoda.

 

SI Nanang ugaling kung maramong isra,

Miski marhilido'y isaw-saw sa suba;

Meski madota-ey pilit ibaligya

Gani kung kaonon kita'y inayoya.

 

SA palibot-libot et ato merkado

Inggua et maanghoy, inggua et mabangyo

Imo makikita sari-saring tawo

Sari-saring baro, sari-saring oso.